Политика за личните данни

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Неприкосновеността на Вашата лична информация е много важна за нас. Във връзка с това ние разработихме тази политика, за да можете да разберете как ние събираме, използваме, споделяме и разкриваме личната информация. Това е нашата политика за поверителност.
   
НАШАТА ПОЛИТИКА
Всеки човек има право на защита на личните му данни.
Искам да ви уверя че Елите Медика уважават вашето право на поверителност и поема ангажимент да спазва законите и нормативните актове, касаещи защита на лични данни. При използването на данни, които могат пряко или косвено да ви идентифицира лично, ще се прилага принципът на крайна необходимост. Елите Медика не продава, не отдава под наем никаква лична информация за своите клиенти на трети лица и не ползува по начин, различен от оповестения в тази декларация за поверителност.
 Личните данни трябва да бъдат свързани с целите, за които следва да се използват и доколкото това е необходимо за тези цели, трябва да бъдат точни, пълни и актуални.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
За целите на тази политика на поверителност, "лични данни" означава всяка информация, с която някой може да бъде лично идентифицирани, включително име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, фактуриране и информация за регистрация, кредитна или дебитна карта и друга информация съпътстваща предоставянето на стоки или услуги. Информацията събираме от Вас само, когато доброволно ни я предоставите, когато направите заявка за поръчка през сайта или регистриране на продукт в сайта.Макар и да не е лична информация само по себе си събираме и запазваме информация за покупките направени през сайта.
 
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Елите Медика използва вашата лична информация за обработка на поръчки, плащания, доставки и да Ви осигурява индивидуално пазаруване, да отговорим на заявка и потвърждение по електронна поща, да Ви осигурим промоционални оферти, да изпратим маркетингови новини, да увеличите достъпа Ви до нашите онлайн услуги и продукти и в случай че забравите паролата си. 
Ние събираме статистическа информация за трафика на сайта, продажбите и друга търговска информацията.
Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите, за които сте ги предоставили на Елите Медика, както и за поддръжка, разпореждане и получаване на отговор на нивото на нашите служби; за предпазване от нарушения в сигурността, в закона или в условията на договорите ни.
Вашата лична информация може да бъде споделена с работниците и служителите на Елите Медика, агенти, представители, доставчици, както и избрани трети страни, които ще бъдат задължени от Елите Медика да използват разумни усилия за да се запази тази информация като поверителна и да се използва вашата лична информация за други цели.