Как правилно да използваме болничното легло?

Как правилно да използваме болничното легло?
Грижата за болен на легло изисква голямо търпение, съчуствие и грижа. Човек, оказал се в сложна житейска ситуация се чувства безпомощен, зависим и слаб. За това са необходими грижи не само за физическото, но и за душевното състояние – да се показва готовност за изпълнение на неговите желания, да се разговаря с него, пълна морална подкрепа.

Но по-големи усилия са необходими за осигуряването комфорта на лежащо болния. Едно от най-важните условия – правилен избор на многофункционално болнично легло.
Как правилно да разположим болничното легло от „Елите Медика”?
Важно е не само провилно да изберем необходимото болнично легло, но и да го разположим по най-удобния начин, отбелязвайки различните мерки на безопастност:

  • Желателно е да се разположи болничното легло така, че да се приближавате към болния от няколко страни, при това задължително поставете странични алуминиеви релси на леглото или специалните четири броя пластмасови странични прегради от ABS материал
  • Не разполагайте леглото да прозорец – течението може да доведе до усложнения. Но същевременно сложете леглото така, че болния да може да гледа през прозореца – това ще повлияе положително върху емоционалното му състояние. 
  • В близост до леглото поставете телефон или звънец, така болния ще може да ви вика по всяко време.
  • Ако леглото ви е с колелца, постоянно ги наблюдавайте, трябва спирачките да са натиснати надолу.
  • Използвайки електрическо болнично легло, проверявайте движението на всяка една от секциите, потдържайте хигиена, избягвайте замърсявания по задвижващите механизми.
  • Не изпускайте дистанционния блок на електрическото легло. В него има много финни платки, лесно се деформират и съответно спира да работи.
  • Периодично проверявайте дали страничните прегради на леглото са добре монтирани.
  • Съблюдавайте мерки за безопастност – следете за изправноста на щепселите и проводниците, не слагайте килими върху кабелите на електрическото легло.
  • Обърнете внимание на матрака. Той трябва да е с подходящи анатомични или ортопедични свойства. Да притежава толкова секции, колкото са движещите на леглото върху което ще се ползва.